• Kösöntyű Óvodás Néptánccsoport
  • Bányász Hagyományőrző Kör
  • Bányászati Aknamélyítő Kör
  • Életmód Klub
  • Kézműves Kör
  • Nyugdíjas klub
  • Szenior Néptánccsoport
  • Szépírók Asztaltársasága

Heti rendszerességgel találkoznak, ahol éves munkaprogram szerint működnek. A csoportok vezetői önkéntes munkában végzik tevékenységeiket. Az önkéntes munkát végzők tanárok, vállalkozók, tanulók / főiskolai, középiskolai/, fizikai-szellemi dolgozók, nyugdíjasok. A bányászati hagyományokat leginkább a Bányász Hagyományőrző Kör és Bányászati Aknamélyítő Kör segítségével örökítjük a fiatalabb nemzedékre. A Bányászati Aknamélyítő Kör kiadvánnyal is megörvendeztette a bányász társadalmat Tóth Árpád: „A magyarhoni aknamélyítés története” című művével. A Nyugdíjas Klubnak szintén szívügye a bányászhagyományok őrzése. A Szenior csoportról csak annyit említenénk meg, hogy tagjai az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes volt tagjaiból verbuválódtak, összetartja őket a tánc öröme, mozgás szeretete, és a jó társaság. Repertoárjukat vezetőjük életkorukhoz és energiájukhoz igazítja. Az Ákom-Bákom Óvodás Néptánccsoport vezetője kis néptáncosainak közös foglalkozásokat is tervez az idősebbekkel, ahol együtt táncol gyermek, fiatal, idős egyaránt. A Kézműves Kör foglalkozásait a naptári ünnepek motiválják, díszítő és alkotó munkájuk ennek függvénye. A Szépírók Asztaltársaságának tagjait a közös hobbitevékenység hozta össze. Ők nemcsak az ünnepek hatására alkotnak, emlékeik, érzéseik, álomviláguk, ihletettségi állapotuk is döntő számukra. A tagok életkora az idők folyamán egyre nőtt, bár új tagokkal is gyarapodtunk, a régi tagok egészségének megőrzése, életminőségének megtartása fontos az Egyesületnek, így került sor az Életmód Klub megalakítására, amely a rendszeres szűrések hatására szerveződött.